Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Giới thiệu chung

 
 

Nhằm phục vụ công tác tổ chức và tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ và các ngành liên quan xây dựng Cổng Thông tin điện tử Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trên Internet (http://daihoidang10.dongnai.gov.vn);

Cổng Thông tin là một trong các kênh thông tin tuyên truyền quan trọng về sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhằm động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức sâu sắc về những quan điểm, định hướng lớn của Đảng trong việc xây dựng và phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai;

- Cổng thông tin còn là diễn đàn của nhân dân tỉnh Đồng Nai về những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, kinh nghiệm, sáng kiến v.v…trong góp ý xây dựng Đảng; Giới thiệu những gương sáng, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước chào mừng  Đại hội Đảng các cấp.

- Cổng thông tin thực hiện việc cung cấp thông tin, phản ánh các hoạt động Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các Đảng bộ trực thuộc; Cập nhật thông tin về tổ chức, nhân sự cấp uỷ từ tỉnh đến địa phương (Tỉnh ủy, Thành uỷ, Huyện ủy, Đảng uỷ trực thuộc (Khối Dân chính đảng, Khối Doanh nghiệp, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Cảnh sát PC&CC)); Cập nhật toàn bộ kết quả của Đại hội các cấp. Theo đó, xây dựng được cơ sở dữ liệu Đại hội Đảng các cấp theo hệ thống từ cơ sở đến cấp tỉnh, bao gồm các nội dung: văn kiện, hình ảnh, video, audio, trích yếu nhân sự, các công trình chào mừng đại hội v.v … cho Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng biên tập: Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Các thành viên: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; và 15 Đảng bộ trực thuộc (9 huyện, Thị xã Long Khánh, TP. Biên Hoà và các Đảng bộ trực thuộc (Khối Dân chính đảng, Khối Doanh nghiệp, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Cảnh sát PC&CC)).


 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>