Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
​Tin tưởng Đảng bộ tỉnh khóa X tiếp tục có những giải pháp tạo đột phá mới
Cập nhật: 30-09-2015 01:40
Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, 350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015 - 2020) đều thể hiện sự nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ Đại hội, có ý thức đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ góp sức tạo sự thành công tốt đẹp của Đại hội. Lao động Đồng Nai ghi lại một số ý kiến trao đổi với các đại biểu về các nội dung quan tâm tại Đại hội:
Đại biểu Huỳnh Lệ Giang, Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh): Tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo
huynhlegiang.jpg

Là đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi rất vui mừng trước những thành tựu mà toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Ðồng Nai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thực tiễn vẫn còn những khó khăn, thách thức, những vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ tới, đòi hỏi các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân cùng chung sức tập trung thực hiện. Phát huy những thành quả đạt được, tin rằng, trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh đề ra.
Riêng ngành Giáo dục - đào tạo tỉnh, sẽ tập trung các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngành Giáo dục mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, tạo điều kiện mọi mặt của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hy vọng rằng, trong nhiệm kỳ tới, ngành sẽ nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa X đề ra.
 

Đại biểu Đại tá Mai Xuân Chiến, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh (Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc
maixuanchien.jpg

Ðể thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2015 - 2020, theo tôi, Ðảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo địa phương thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh theo đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới, giảm khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho nhân dân. Chúng tôi cũng quan tâm vấn đề giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tích cực giáo dục an ninh - quốc phòng nói chung và đặc biệt là việc quan tâm chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để tỉnh Ðồng Nai nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong mọi giai đoạn.
Riêng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trước hết chúng tôi tập trung quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc chung sức, nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thứ hai là làm tốt công tác vận động quần chúng, trong đó vận động các ngành liên quan tham gia làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho nhân dân nói chung và các lực lượng học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, lao động các địa bàn khu công nghiệp, góp phần cùng với toàn tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thứ ba, đẩy mạnh tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo các ngành, đoàn thể, nhân dân thực hiện tốt việc giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp có đủ số lượng, nâng cao chất lượng, toàn diện; xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ biên chế đúng theo chỉ tiêu được giao. Thứ tư, xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh toàn diện, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Đại biểu Nguyễn Hữu Định, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Phó bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh): Quan tâm công tác xây dựng Đảng
nguyenhuudinh.jpg

Là đại biểu thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, vấn đề mà tôi quan tâm nhất tại Ðại hội lần này là công tác xây dựng Ðảng. Về nội dung này, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã ban hành Quy định số 101-QÐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Hiện nay, chúng ta đang tổ chức thực hiện Quy định 101. Ðể phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thì nêu gương chính là vấn đề hiện nay cần phải quan tâm thực hiện nhiều hơn. Một vấn đề nữa là việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Ðảng hiện nay”, làm sao để các tổ chức cơ sở Ðảng, các Ðảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh.
Hiện nay, Ðảng ủy Khối đang triển khai các mô hình thực hiện sổ đăng ký nêu gương, triển khai xuống các Ðảng bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký nêu gương. Ngay từ đầu năm, các Chi, Ðảng bộ đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện và có đánh giá hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và gắn với tổng kết năm, đánh giá những nội dung nêu gương theo những tiêu chí công việc cụ thể được phân công.
 

Đại biểu Thổ Út, Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán (Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán): Mong có thêm những chương trình, Nghị quyết chuyên đề đầu tư hạ tầng nông thôn
thout.jpg

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa IX trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 khá đầy đủ, súc tích, đánh giá đúng mức, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như những kết quả, thành tựu đạt được trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 5 năm qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Văn kiện chính trị có nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó tôi quan tâm nhất là vấn đề phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật ở vùng nông thôn, đặc biệt là các huyện vùng sâu, vùng xa; vấn đề đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Là đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tôi mong muốn, Ban chấp hành Ðảng bộ khóa mới có thêm những chương trình, Nghị quyết chuyên đề đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, đặc biệt là có thêm những chính sách, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đồng bào dân tộc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
 

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Biên Hòa): Cần có thêm các chính sách chăm lo tốt hơn đời sống người lao động
nguyenvanthang.jpg

Ðến dự Ðại hội, tôi mong rằng nhiệm kỳ tới, Ðảng bộ tỉnh sẽ có các giải pháp lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi kế hoạch đề ra; làm sao để Ðồng Nai luôn là tỉnh phát triển công nghiệp đi đầu cả nước, đồng thời cũng là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp và nông thôn mới. Trong văn kiện Ðại hội tôi cũng quan tâm nhiều đến các nội dung về giải pháp lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vấn đề bảo vệ môi trường…
Bản thân tôi hiện đang công tác tại Công đoàn các khu công nghiệp, tôi cũng mong rằng Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới có thêm nhiều chính sách quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Cụ thể như: sẽ ban hành thêm các đề án về nhà ở cho công nhân lao động, nhà trẻ cho con công nhân lao động, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động, đây cũng chính là mong muốn lớn nhất của các cấp Công đoàn hiện nay. Thời gian qua, các cấp chính quyền và Công đoàn cũng đã quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhưng so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng hết.
 

Đại biểu Trần Văn Danh, Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Thống Nhất (Bí thư Đảng bộ xã, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất): Quan tâm đề ra những giải pháp tạo sự đột phá mới
tranvandanh.jpg
Với tư cách là đại biểu dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nội dung tôi quan tâm nhất trong Ðại hội là việc thảo luận tìm ra những giải pháp tạo sự đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ðây cũng là nội dung mà Ðại hội đặt ra trong nhiệm kỳ này.
Tôi tin rằng Ðại hội sẽ thành công tốt đẹp, tìm ra những người có đủ đức, đủ tài bầu vào Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mong các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm ngày càng cao hơn, góp phần cùng với toàn Ðảng bộ tỉnh Ðồng Nai lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt cho người dân ở xã Bàu Hàm 2, tôi mong muốn Ðại hội, Ban chấp hành mới được bầu làm sao giúp cho huyện Thống Nhất cũng như xã Bàu Hàm 2 được hoàn thiện về cơ sở vật chất với tinh thần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.
Nguồn: Báo Lao động Đồng Nai.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>