Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
​Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN TẤN DŨNG: Xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Cập nhật: 30-09-2015 01:49
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra trong 3 ngày 28, 29 và 30-9. Trong ngày khai mạc chính thức 29-9, Đại hội vinh dự được đón tiếp và nghe đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viện Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo. Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí.
dongnaididautrongsunghiepcnh-hdh1.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa các bà mẹ Việt Nam anh hùng,
Kính thưa đại hội!
Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu tiêu biểu cho gần 66 ngàn đảng viên của Đảng bộ; chào mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cùng toàn thể các vị khách quý về dự đại hội hôm nay. Xin gửi tới Đảng bộ và quân, dân Đồng Nai lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X thành công tốt đẹp!
Thưa các đồng chí, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo và đã có ý kiến chỉ đạo về nội dung các văn kiện, công tác nhân sự cũng như các kiến nghị của tỉnh. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình tại đại hội ngày hôm nay đã tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị và tranh thủ tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ. Tôi nhất trí với Báo cáo chính trị và rất vui mừng với sự phát triển đi lên toàn diện trên các lĩnh vực của Đảng bộ Đồng Nai trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thưa các đồng chí, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, do thiên tai, dịch bệnh, sự chống phá của các thế lực thù địch, tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai đã đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được thành tựu quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt và vượt 19/24 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%/năm (nếu tính theo cách tính mới là 7,75%/năm), cao hơn bình quân của cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy mô GRDP bằng 2,55 lần so với năm 2010, bình quân đầu người khoảng 3 ngàn USD, cao hơn bình quân cả nước hiện khoảng 2,2 ngàn USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông nghiệp trong GRDP giảm dần chỉ còn 5,6%, công nghiệp và dịch vụ tăng khá nhanh, hiện đã chiếm 94,4% trong GRDP; đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng mạnh, chiếm 85% trong GRDP. Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Nông nghiệp của tỉnh là điểm sáng có bước phát triển khá toàn diện theo hướng hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bước đầu tích cực. Năm 2015, toàn tỉnh có 46,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; sản xuất công nghiệp và doanh thu dịch vụ tiếp tục phát triển khá ổn định; công tác quy hoạch được chú trọng và có nhiều tiến bộ; đã quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển; tập trung chỉ đạo có hiệu quả các đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2011-2015 vượt chỉ tiêu đề ra; các chương trình về khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và khá bền vững, cuối năm 2015 chỉ còn dưới 1%; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan tâm kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy tốt vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đặc biệt, Đảng bộ Đồng Nai đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tổ chức nhiều mô hình sáng tạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là về thái độ phục vụ nhân dân, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên và nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân.
Những kết quả đạt được của Đảng bộ, quân, dân Đồng Nai đã góp phần vào thắng lợi chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Từ thực tiễn của Đồng Nai cũng đã góp phần hình thành nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tựu đạt được quan trọng, toàn diện của Đảng bộ quân, dân Đồng Nai trong nhiệm kỳ 5 năm qua.
Thưa tất cả các đồng chí!
Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, Đồng Nai chúng ta cần phải nghiêm túc chỉ rõ, nhất là về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục để phát triển tốt hơn, nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có xu hướng giảm, năm 2011 chỉ số năng lực cạnh tranh xếp thứ 9 trong cả nước, năm 2013 xếp thứ 40, năm 2014 xếp thứ 42. Trình độ công nghệ của phần lớn các doanh nghiệp trong nước còn lạc hậu. Các lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển chưa nhiều. Công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt còn bất cập. Việc liên kết với các địa phương trong vùng để cùng phát triển còn hạn chế. Phát triển văn hóa - xã hội gắn kết chưa chặt chẽ và chưa tương xứng với phát triển kinh tế. Nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng dịch vụ, nhà ở cho người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. An ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn chưa thật vững chắc. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và một số tổ chức Đảng trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý điều hành của chính quyền và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt còn hạn chế. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có mặt hiệu quả chưa cao.
Tôi đề nghị Đại hội chúng ta giành thời gian thảo luận nghiêm túc, làm rõ hơn, sâu sắc hơn nguyên nhân của những hạn chế yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm thiết thực và đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
Thưa các đồng chí!
Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và rất khó lường. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn. Các nền kinh tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh quyết liệt để phát triển, nhất là trong thương mại, đầu tư, nhân lực, khoa học công nghệ. Hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, một số hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán ký kết sẽ có hiệu lực. Cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã xác định mục tiêu tổng quát của nước ta trong 5 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 Cùng hướng tới mục tiêu nêu trên, Đảng bộ Đồng Nai chúng ta cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các định hướng của Trung ương để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đồng Nai trước vị trí, tiềm năng, lợi thế và thành tựu đạt được, tỉnh cần nỗ lực phấn đấu với ý chí và quyết tâm cao nhất để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đây là xu thế phát triển, là yêu cầu khách quan, có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ, quân dân Đồng Nai phải có quyết tâm rất cao mới đạt được nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.
Tôi cơ bản đồng tình về mục tiêu, phương hướng, các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để các đồng chí cùng trao đổi, thảo luận:
Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả hơn nữa, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Điều này có ý nghĩa rất quyết định trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt là khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết có hiệu lực; tạo mọi thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng vào các ngành, các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, các dự án, các sản phẩm công nghệ cao, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường; chú trọng khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, thương mại có giá trị gia tăng cao, như: tài chính, ngân hàng, du lịch, logistics, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ để cùng TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế các tỉnh phía Nam hình thành đồng bộ các loại thị trường. Đồng thời phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ người lao động, các khu công nghiệp và phát triển du lịch đặc thù của tỉnh mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và thắng cảnh của vùng đất Đồng Nai; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị của Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại; phát huy tối đa lợi thế về đất đai, hệ sinh thái, khí hậu; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, theo hướng hình thành chuỗi giá trị gia tăng; khuyến khích hỗ trợ hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết trong các khâu để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai với quá trình phát triển chung của vùng Đông Nam bộ, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt liên kết vùng, nhất là trong kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tiềm năng khoa học - công nghệ; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là xây dựng Sân bay Long Thành.
Thứ hai, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, tạo thêm động lực để phát triển nhanh, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa của nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo nghề, có chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao. Đồng Nai chúng ta là tỉnh đứng thứ 5 về dân số trong cả nước, là một tỉnh phát triển nhanh, năng động nên đã thu hút một lực lượng lớn lao động trong cả nước đến Đồng Nai làm việc, sinh sống. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, người lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là về nhà ở, thu nhập, các dịch vụ về y tế, giáo dục, về sử dụng nước sạch, giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; chú trọng giải quyết tốt việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất; phấn đấu Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín ở vùng Đông Nam bộ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ; khuyến khích chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ mới, tiên tiến vào quản lý, sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh kinh tế tri thức; phải đặc biệt quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường; chăm lo phát triển phúc lợi xã hội, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch; thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; chăm lo phát triển phúc lợi xã hội, cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt của mọi người dân, phải luôn luôn xem là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh.
Thứ ba, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Thứ tư, nhiệm vụ then chốt có yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay  và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của cấp ủy các cấp; đề cao trách nhiệm trước nhân dân; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo đánh giá nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
Thưa các đồng chí,
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội chúng ta là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) thật sự tiêu biểu cho sự đoàn kết, trí tuệ, năng lực và phẩm chất đạo đức của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc vai trò và trọng trách được giao, thật sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Tôi đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm, phải trên cơ sở thật sự coi trọng tiêu chuẩn nhưng Ban Chấp hành mới của Đảng bộ chúng ta cũng cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo bao quát, toàn diện, đảm bảo tính kế thừa và phát triển; đề nghị Đại hội quan tâm thực hiện những yêu cầu về công tác nhân sự các cấp ủy mà Chỉ thị 36 Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người. Đồng thời đề nghị Đại hội đề cao trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu oàn quốc lần thứ XII của Đảng góp phần cho sự thành công của Đại hội.
Thưa tất cả các đồng chí!
Tôi tin tưởng rằng, với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ và quân dân Đồng Nai sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém; nỗ lực đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, khá giả, hạnh phúc, văn minh, nghĩa tình. 
Một lần nữa thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi thân ái gửi tới các đồng chí đại biểu đại hội và qua Đại hội gửi đến Đảng bộ và quân dân Đồng Nai lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.
Trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí!
 (*) Tựa đề do Báo Đồng Nai đặt
Nguồn: Báo Đồng Nai.

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>