Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
​Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Cập nhật: 01-10-2015 08:46
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
bemacDHDBDangbotinhlanX.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X
phát biểu bế mạc Đại hội
Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X thắng lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ X đã đề ra, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.
bemacDHDBDangbotinhlanX1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành khóa IX không tham gia tái cử
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức Đảng từ tỉnh đến Chi bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.
Trước đó, 100% đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Theo đó, mục tiêu tổng quát phấn đấu trong 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.
bemacDHDBDangbotinhlanX2.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X cũng đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân từ 8 - 9%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5,3 ngàn - 5,8 ngàn USD; Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9-11%/năm; Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GRDP đạt từ 17 - 18%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm từ 400 - 420 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Cũng tại phiên bế mạc, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã tặng hoa và quà lưu niệm cho 28 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX không tham gia tái cử. Dịp này, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX cũng đã gửi tặng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X hai mươi chữ: "Đồng tâm, hiệp lực, liêm khiết, công tâm, dân chủ, kỷ cương, bản lĩnh, quyết đoán, gương mẫu, vững vàng”.

Nguồn: Báo Đồng Nai.

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>