Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Tham luận Đại hội

 
Báo cáo tham luận của đảng bộ Nông trường Thái Hiệp Thành (06/08/2015)
Về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Chấp hành Trung Ương về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các quy định 101-QĐ/TW, Quyết định 272- QĐ/TU và Quyết định số 183- QĐ/ĐU về thực hiện Quy chế nê... Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng bộ nông trường Cẩm Mỹ (06/08/2015)
Về “Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất” Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng bộ nông trường Túc Trưng (06/08/2015)
Về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng bộ nông trường Bình Lộc (06/08/2015)
Về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Công đoàn Tổng công ty (06/08/2015)
Về “Công tác vận động quần chúng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty trong tình hình hiện nay” Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty (06/08/2015)
Về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm góp phần xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đoàn thanh niên Tổng công ty (06/08/2015)
Về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của phòng Kỹ thuật cao su Tổng công ty (06/08/2015)
Về “Đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất vườn cây với mục tiêu năng suất 02tấn/ha” Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của phòng Kế hoạch Tổng công ty (06/08/2015)
Về “Nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng tài cấu trúc doanh nghiệp” Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>