Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Văn kiện Đại hội

 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai (khoá IX) trình đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 (31/08/2015)
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động, xây dựng Tổng công ty cao su Đồng Nai phát triển toàn diệ... Xem tiếp...
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (31/08/2015)
Xem file BC Kiểm điểm đính kèm: Xem tiếp...
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty (Khoá IX), nhiệm kỳ 2010-2015 (25/08/2015)
Xem file BC Kiểm điểm đính kèm: Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước thềm đại hội
 • Gìn giữ cẩn thận tấm huân chương độc lập do bác Hồ ký tặng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>