Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Tham luận Đại hội

 
Báo cáo tham luận của Hội Nông dân Việt Nam Huyện Cẩm Mỹ (03/09/2015)
Báo cáo tham luận: Những kết quả, kinh nghiệm trong quá trình t/hiện vai trò tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển SXNN & chương trình XD NTM trong những năm qua, nhiệm vụ-giải pháp t/hiện có hiệu quả chương trình XD ... Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của UBMTTQ Việt Nam Huyện Cẩm Mỹ (03/09/2015)
​Báo cáo tham luận: nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở nhằm phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo s... Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Mỹ (03/09/2015)
​Báo cáo tham luận: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh v... Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Mỹ (03/09/2015)
​Báo cáo tham luận: Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II; những kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 05 năm tới Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng bộ xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ. (03/09/2015)
​Báo cáo tham luận: Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới; các nhiệm vụ và giải pháp để đảm bảo giữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong thời gia... Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng bộ xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ. (03/09/2015)
​Báo cáo tham luận: Kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, những khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác phát triển Đảng và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng bộ xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ. (03/09/2015)
​Báo cáo tham luận: Những kinh nghiệm xây dựng xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, nhất là việc huy động các nguồn lực từ nhân dân và công tác vận động nhân dân tích cực tham gia chung sức xây dựng Nông thôn m... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Những giải pháp huyện Cẩm Mỹ tiến hành để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Huyện Cẩm Mỹ: Những nét đổi thay tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Huyện Cẩm Mỹ: Những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>