Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Văn kiện Đại hội

 
​Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III (10/09/2015)
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Xem tiếp...
​Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa II nhiệm kỳ 2010-2015. (03/09/2015)
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 26/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; căn cứ Quy chế làm việc ... Xem tiếp...
​Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cẩm Mỹ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (03/09/2015)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành từ ngày 19/8/2015 đến ngày 21/8/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Mỹ. Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Những giải pháp huyện Cẩm Mỹ tiến hành để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Huyện Cẩm Mỹ: Những nét đổi thay tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Huyện Cẩm Mỹ: Những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>