Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
​Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III
Cập nhật: 10-09-2015 02:31
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Những giải pháp huyện Cẩm Mỹ tiến hành để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Huyện Cẩm Mỹ: Những nét đổi thay tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
 • Huyện Cẩm Mỹ: Những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>