Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán
 • Những thành tựu nổi bật của huyện Định Quán trong nhiệm kỳ vừa qua
 • Định Quán làm tốt công tác chăm lo cho các đồng bào dân tộc thiểu số
 • Những giải pháp đột phá đem lại kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện Định Quán
 • Định Quán chú trọng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán
 • Những thành tựu nổi bật của huyện Định Quán trong nhiệm kỳ vừa qua
 • Định Quán làm tốt công tác chăm lo cho các đồng bào dân tộc thiểu số
 • Những giải pháp đột phá đem lại kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện Định Quán
 • Định Quán chú trọng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>