Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Tham luận Đại hội

 
Báo cáo tham luận của Ban Tổ chức Huyện ủy (14/09/2015)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo (14/09/2015)
Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; công tác quản lý và phát triển hệ giáo dục mẫu giáo, mầm non trên địa bàn huyện. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (14/09/2015)
Những giải pháp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vận động công tác giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Chi bộ Phòng Y tế (14/09/2015)
Những giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của UBND huyện Long Thành P1 (14/09/2015)
Những giải pháp chủ yếu tập trung phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với việc thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của UBND huyện Long Thành P2 (14/09/2015)
Những giải pháp chủ yếu về huy động các nguồn lực đầu tư, tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị gắn kết với xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng ủy xã Long Phước (14/09/2015)
Những giải pháp triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Ban Dân vận Huyện ủy (14/09/2015)
Những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Đảng ủy Thị trấn (14/09/2015)
Những giải pháp và công tác phối hợp trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị tiến tới xây dựng Thị trấn trở thành đô thị loại 4 đến năm 2020. Xem tiếp...
Báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo Huyện ủy (14/09/2015)
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành
 • Huyện có tổng thu ngân sách nhà nước đứng thứ 2 trong tỉnh liên tiếp trong các năm
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành
 • Huyện có tổng thu ngân sách nhà nước đứng thứ 2 trong tỉnh liên tiếp trong các năm
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội