Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Đảng bộ huyện Long Thành: Khai thác lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh quá trình phát triển.
Cập nhật: 08-09-2015 08:53
Trong các ngày từ 7 đến 9-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức với sự tham dự của 277 đại biểu chính thức đại diện cho 5.224 đảng viên của 58 tổ chức Đảng toàn Đảng bộ. Đây cũng là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cuối cùng tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ.
Đại hội sẽ tập trung đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, bàn mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. 
Những kết quả đáng ghi nhận
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Ý cho biết, qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện, toàn Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên hầu hết các lĩnh vực với 66/67 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân GRDP trên 14% năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Các nguồn lực đầu tư phát triển xã hội được phát huy tốt, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện vững chắc cho sự phát triển trên địa bàn. Kết quả thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán tỉnh giao. Công tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển văn hóa, thể dục - thể thao, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chỉ tiêu giao quân hằng năm đều đạt cả về số lượng và chất lượng. Bộ máy Nhà nước từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, tập hợp quần chúng vào tổ chức đạt mục tiêu.
image001.jpg
Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ý khen thưởng các gia đình động viên con em lên đường nhập ngũ

Trên địa bàn huyện, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng với mức bình quân 16,43%. 5 năm, huyện đã thu hút 88 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 1,392 tỷ USD và 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 4.523 tỷ đồng, hơn 870 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 3.743 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 2.000 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn điều lệ trên 10.142 tỷ đồng và 186 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 2,966 tỷ USD. Giá trị tăng thêm ngành Thương mại - dịch vụ bình quân 19,73% /năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng bình quân 21,15%/năm. Các loại hình dịch vụ vận tải, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng… tiếp tục phát triển; các dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông và dịch vụ nhà ở cho công nhân tăng mạnh. Lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 115 triệu đồng, tăng hơn 2,5 lần so đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng Chương trình nông thôn mới trên địa bàn là trên 1.435 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 49 tỉ đồng, doanh nghiệp đầu tư theo chủ trương xã hội hoá y tế, giáo dục, văn hoá-thể thao trên 82 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: xã An Phước, Long Phước, Long An, Long Đức, Lộc An, Bình An, Tam An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Phước Thái) vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện mục tiêu đột phá theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện, trong 5 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 19.382 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tập trung đầu tư và cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông, trường học, thiết chế văn hoá, bệnh viện, trạm y tế, mạng lưới điện quốc gia, đồng thời chú trọng đầu tư hệ thống nước sinh hoạt và hệ thống kênh, mương phục vụ sản xuất... góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đối với các dự án trọng điểm như: đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dự án mở rộng quốc lộ 51, đường 25A, khu phố chợ và chợ mới Long Thành, trong đó chú trọng thực hiện tốt các chính sách thu hồi đất, tái định cư; chủ động quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư tại những vị trí thuận lợi đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân và kịp thời phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất… Đến nay, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 25.440 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 4,6% năm 2010 xuống còn 3,94%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 1,11% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải chiếm 54,9%, thương mại-dịch vụ 23,88%, nông - lâm - ngư nghiệp 17,9%.  Huyện đã hoàn thành 6/12 dự án nhà ở cho công nhân lao động có khả năng phục vụ khoảng 13.000 người…
Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm tăng trung bình 8,3%, hiện toàn Đảng bộ có 5.224 đảng viên đang sinh hoạt tại 58 tổ chức Đảng trực thuộc (29 Đảng bộ, 29 Chi bộ); năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Công tác tập hợp quần chúng vào tổ chức được tăng cường, hiện đạt tỷ lệ 89,68%, trong đó tỷ lệ nòng cốt trên 45%.
Phấn đấu đưa huyện phát triển thành thị xã

Theo Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ý, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Long Thành sẽ tập trung thực hiện mục tiêu: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ và lợi thế huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Long Thành trở thành thị xã trong tương lai.

DHLongThanh002.jpg
Một góc khu công nghiệp Long Thành (Ảnh: Chí Tài)
Nhiệm vụ trọng tâm của huyện là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cấp thị trấn Long Thành lên đô thị loại IV; nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết tốt và kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. 

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ý cho biết, để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trên, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện 4 nhóm giải pháp đột phá. Đó là, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị, đưa thị trấn Long Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Huy động các nguồn lực đầu tư cho các xã thực hiện đạt Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Long Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Đảng bộ huyện đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho nhiệm kỳ 2015 - 2020: GRDP tăng bình quân năm từ 15 - 16%; giá trị ngành Thương mại dịch vụ tăng 21 - 22%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 28.000 tỷ đồng; tỷ lệ ấp, khu đạt văn hóa 97% và trên 98% hộ gia đình đạt văn hóa; phấn đấu đạt chuẩn và duy trì 13/13 xã nông thôn mới; 100% tỷ lệ hộ dân dùng điện quốc gia vào năm 2020 và 80% hộ dùng nước sạch...

Nguồn:laodongdongnai.vn/
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành
 • Huyện có tổng thu ngân sách nhà nước đứng thứ 2 trong tỉnh liên tiếp trong các năm
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành
 • Huyện có tổng thu ngân sách nhà nước đứng thứ 2 trong tỉnh liên tiếp trong các năm
 • Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội