Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Tham luận của Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND
Cập nhật: 29-09-2015 07:57
Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, giải pháp trong thời gian tới".
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thống Nhất
 • Đại hội Đảng bộ huyện Thống Nhất lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Huyện Thống Nhất trước thềm đại hội
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thống Nhất
 • Đại hội Đảng bộ huyện Thống Nhất lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Huyện Thống Nhất trước thềm đại hội
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>