Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Văn kiện Đại hội

 
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu (08/09/2015)
Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu họp từ ngày 06/8/2015 đến ngày 08/8/2015, tại Hội trường Huyện ủy Xem tiếp...
Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) (08/09/2015)
Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) được tổ chức vào tháng 8 năm 2010. Xem tiếp...
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu lần thứ X (08/09/2015)
"Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Vĩnh Cửu đạt mục tiêu nông thôn mới và phát triển bền vững" Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Vĩnh Cửu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhìn lại một số thành tựu nổi bật của huyện Vĩnh Cửu đạt được trong 5 năm qua
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 3
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 2
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 1
 • Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Cửu huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội