Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Chưa có dữ liệu - Column 'NgayTao' does not belong to table Tin tức - Bản tin.
Vĩnh Cửu phấn đấu đạt mục tiêu nông thôn mới và phát triển bền vững
Cập nhật: 06-08-2015 12:00
“Nhiệm kỳ 2010-2015, với sự quyết tâm cao độ, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu đã tập trung phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương, khắc phục những khó khăn, ra sức phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên từng lĩnh vực” - đồng chí Thái Văn Ri, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu, chia sẻ.
Vinh Cuu 1.jpg
  Hệ thống giao thông huyện Vĩnh Cửu không ngừng được hoàn thiện. Trong ảnh: Tỉnh lộ 768 qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu được nâng cấp rộng rãi, sạch đẹp.
Đồng chí Thái Văn Ri cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX để lãnh đạo hệ thống chính trị trên địa bàn, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Những nỗ lực ấy đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định.
* Tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Sản xuất công nghiệp của huyện từng bước phục hồi và tăng trưởng bình quân gần 10%/năm; các thành phần kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp đều có mức tăng trưởng tốt. Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng khẳng định vị thế trong việc tạo ra nguồn thu cho ngân sách huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. Kết quả phát triển ngành công nghiệp trong 5 năm qua đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo đúng định hướng: công nghiệp - dịch vụ - nông - lâm - thủy sản mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra.
Huyện Vĩnh Cửu đã hình thành được những cánh đồng mẫu lớn, tạo thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng cơ giới hóa trên những cây trồng chủ lực, như: bưởi, xoài, lúa… chất lượng cao, mang lại thu nhập cao cho nông dân. đặc biệt, cây bưởi đã phát triển mạnh khi đến tháng 6-2015, cây bưởi đã được nông dân trên địa bàn huyện phát triển lên gần 1 ngàn hécta. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 hécta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 105 triệu đồng.
Trong 5 năm qua, chất lượng GD-ĐT của huyện Vĩnh Cửu đạt được nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng cao; chương trình kiên cố hóa trường lớp được thực hiện khá tốt. Số lượng trường chuẩn quốc gia có 19/43 trường, đạt tỷ lệ 44,18%; số học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 99,4%, tốt nghiệp THPT đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng đạt 60%; 100% cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa, trong đó có hơn 95% cán bộ quản lý và 69% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; các phong trào mũi nhọn, như: bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt thành tích tốt.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo thực hiện quyết liệt, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn và được tập trung cho việc phát triển cơ sở vật chất, kinh tế, giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông. đến nay, Vĩnh Cửu đã có 5/11 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 13-15 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi đáng kể đời sống vật chất và tinh thần, môi trường sống của nhân dân. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và nâng cao năng lực hoạt động, góp phần tạo ra diện mạo mới cho nông thôn huyện Vĩnh Cửu.
Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết; hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho dân được thường xuyên quan tâm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được kéo giảm xuống còn 0,86%.
Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu còn thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; đã trực tiếp và thường xuyên lãnh đạo xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh toàn diện, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
* Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Phó bí thư thường trực huyện ủy Vĩnh Cửu cho hay, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy địa phương, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm đến việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động và đề ra các giải pháp tích cực, khả thi, tạo ra sự nhất trí cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Vinh Cuu 2.jpg
Cây bưởi được xác định là cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cao cho nông dân huyện Vĩnh Cửu. Trong ảnh: Bưởi đặc sản Tân Triều.
Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tình hình nhiệm vụ, truyền thống gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” cũng như các quy định, quyết định của Ban Bí thư Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế nêu gương đến các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Công tác cán bộ luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm thường xuyên. Huyện đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng và số lượng nhằm đáp ứng ngày càng cao cho yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ đảm bảo đúng theo quy trình, quy định và có sự xem xét từng trường hợp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Công tác phát triển đảng viên mới hàng năm đạt 8,5% chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được chú trọng, kỷ cương, kỷ luật Đảng được giữ vững. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng luôn được đổi mới, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ huyện đề ra.                 

Theo http://baodongnai.com.vn 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Vĩnh Cửu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhìn lại một số thành tựu nổi bật của huyện Vĩnh Cửu đạt được trong 5 năm qua
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 3
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 2
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 1
 • Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Cửu huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội