Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Chưa có dữ liệu - Column 'NgayTao' does not belong to table Tin tức - Bản tin.
Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu: Khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển
Cập nhật: 07-08-2015 09:00
Trong các ngày từ 6 đến 8-8, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ X (2015 - 2020) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, thảo luận bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X của tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Bí thư Huyện ủy Lâm Văn Nghĩa nhận định, Đảng bộ huyện đã khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tận dụng ưu thế của huyện, đoàn kết, khắc phục khó khăn, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện hoàn thành, đạt và vượt 42/53 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng
Cũng theo Bí thư Lâm Văn Nghĩa, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,96%/năm (Nghị quyết là 8%) đã thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông, lâm - thủy sản đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra. Huyện đã huy động tổng nguồn lực 17.705 tỷ đồng (Nghị quyết 8.400 tỷ đồng), tăng 2,1 lần so với giai đoạn (2006 - 2010), trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 8,02%. Hiệu quả từ nguồn vốn đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là việc thực hiện các mục tiêu nâng cao đời sống và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, huyện có 99,15% hộ dân sử dụng điện sinh hoạt; 98% hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 66% hộ thành thị sử dụng nước sạch; trên 80% trường học trên địa bàn được lầu hóa. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển khá tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn: các dịch vụ vận tải, dịch vụ phục vụ cho công nhân, công nghệ thông tin có mức phát triển tốt theo hướng xã hội hóa, dịch vụ du lịch đã được định hình và từng bước được đầu tư để khai thác tiềm năng, nhất là du lịch sinh thái và du lịch về nguồn.
VC CCHC.JPG
Phó bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Thái Văn Ri (bìa trái) và Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phi kiểm tra mô hình CCHC của huyện
Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá tốt. Giá trị sản xuất tăng bình quân 4,93%/năm, vượt mục tiêu (Nghị quyết 4,25%/năm). Đã hình thành những cánh đồng mẫu lớn, tạo thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng cơ giới hóa với những cây trồng chủ lực của huyện như: bưởi, xoài, lúa chất lượng cao, mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân. Bên cạnh đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển khá nhanh. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản là 105,28 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành Chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp (ước đạt 24,27%). Chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại và áp dụng kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Huyện đã đầu tư 2 khu giết mổ tập trung (thị trấn Vĩnh An và xã Thạnh Phú) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm thịt trước khi đưa ra thị trường. Kinh tế rừng đã mang lại thu nhập đáng kể nên được người dân tích cực phát triển, nhất là rừng sản xuất, diện tích rừng tái sinh gần 16.000 ha.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trong nhiệm kỳ là 1.179,03 tỷ đồng, trong đó từ nguồn xã hội hóa là 162,56 tỷ đồng. Đến nay, có 5 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (Tân Bình, Bình Hòa, Trị An, Thiện Tân, Hiếu Liêm), vượt mục tiêu Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm thay đổi đáng kể đời sống vật chất và tinh thần, môi trường sống của nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn huyện nhà. Toàn huyện đã thành lập mới 12 hợp tác xã với số vốn điều lệ đăng ký 214,6 tỷ đồng. Đến nay, có 25 hợp tác xã và 3 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động với tổng số vốn đăng ký theo điều lệ là 321 tỷ đồng…

Đến năm 2015, toàn huyện có 59/65 ấp, khu phố được công nhận danh hiệu văn hoá, tăng 15,38% so với năm 2010; 98,44% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, tăng 1,55% so với năm 2010. Hệ thống mạng lưới y tế trên địa bàn huyện ngày càng được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đến cuối năm 2014, toàn huyện đã giảm 2.400 hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết trước thời hạn 1 năm (cuối năm 2014 còn 150 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số hộ dân).
Công tác Dân vận được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả với mục tiêu hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm nơi tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đạt trên 92% (Nghị quyết Đại hội là 85%) và đều được xếp loại vững mạnh, xuất sắc; đối với các tổ chức đoàn thể ở cơ sở bình quân tỷ lệ vững mạnh hằng năm đều trên 80%, không có yếu kém.
Công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò gương mẫu nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thực hiện triệt để. Đồng thời, quán triệt và triển khai việc thực hiện kiểm điểm và khắc phục sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện một cách nghiêm túc…
Đẩy mạnh cải cách hành chính và các khâu đột phá
Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Vĩnh Cửu đạt mục tiêu nông thôn mới và phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu sẽ tập trung duy trì phát triển kinh tế ổn định và bền vững, đưa ngành Công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ yếu cùng với tăng dần tỷ trọng phát triển thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và sạch, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai. Xây dựng thị trấn Vĩnh An trở thành đô thị loại 5. Từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để xây dựng đô thị Thạnh Phú theo định hướng quy hoạch của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng mô hình hành chính “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” từ huyện đến xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và nhà đầu tư. Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội. Hoàn thiện về tổ chức hệ thống chính trị theo chủ trương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội…
Từ những mục tiêu trên, Đảng bộ huyện xác định phải tập trung vào thực hiện mạnh mẽ nhiệm vụ cải cách hành chính và các khâu đột phá. Trong đó, gắn cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quan tâm đến nhân tố con người, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở có đủ trình độ theo quy định, có năng lực và đạo đức công vụ trong quá trình thực thi chức trách nhiệm vụ được giao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tài lực, nhân lực và phối hợp hiệu quả với các ngành, đơn vị và địa phương liên quan để đầu tư phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn, nhất là khai thác hiệu quả tiềm năng hồ Trị An, sông Đồng Nai, hệ sinh thái rừng và các di tích lịch sử trong Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai gắn kết các điểm du lịch Chiến khu Đ, Căn cứ Trung ương cục, rừng Nai Hiếu Liêm - Mã Đà, thủy điện Trị An và khu du lịch vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa. Đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện. Tổ chức chuyển dịch hiệu quả cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất những cây con có giá trị kinh tế cao nhằm nâng giá trị thu nhập đến 2020 đạt 145 triệu đồng/ha. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thị trấn Vĩnh An thành đô thị loại 5 và đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị Thạnh Phú theo quy hoạch của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu tập trung lãnh đạo phấn đấu đưa giá trị sản xuất ngành Công nghiệp tăng 10%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 15%/năm, tổng giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thủy sản tăng từ 4%/năm trở lên, huy động tổng đầu tư toàn xã hội: 34.000 - 35.000 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2017 trở thành huyện nông thôn mới, đến năm 2020 có 40% số xã đạt tiêu chí nâng cao của xã nông thôn mới, tập hợp quần chúng vào tổ chức trên 87%; hằng năm MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có trên 80% tổ chức cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh không có tổ chức yếu kém, hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Theo Báo Lao động Đồng Nai

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Vĩnh Cửu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhìn lại một số thành tựu nổi bật của huyện Vĩnh Cửu đạt được trong 5 năm qua
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 3
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 2
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 1
 • Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Cửu huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội