Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Chưa có dữ liệu - Column 'NgayTao' does not belong to table Tin tức - Bản tin.
Đảng bộ xã Phú Lý- Phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung xây dựng nông thôn mới, đưa xã Phú Lý phát triển nhanh, bền vững và toàn diện
Cập nhật: 28-07-2015 03:00
Là một xã anh hùng thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện, nơi đây đã từng che giấu, nuôi dưỡng nhiều cán bộ trong thời kỳ kháng chiến. Đến nay, người dân trong xã đều có nhà cửa ở ổn định, người trong độ tuổi lao động hầu hết có việc để làm kiếm thêm thu nhập, trẻ em đều được đến trường… Xã Phú Lý đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2015 này.

 

Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung xây dựng nông thôn mới, đưa xã Phú Lý phát triển nhanh, bền vững và toàn diện”.
DSC_0827.JPG
Tại Đại Đảng bộ xã Phú Lý lần thứ V (nhiệm kỳ 2015- 2020), đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BCH Đảng bộ xã Phú Lý nhiệm kỳ qua (2010- 2015) cho thấy: Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010- 2015) của Đảng bộ xã, BCH Đảng bộ xã đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ, UBND huyện và sự hổ trợ của các ban ngành, qua đó đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt đa số các chỉ tiêu chủ yếu mà NQ Đại hội đề ra, nổi bật như cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn được khang trang sạch đẹp hơn, trụ sở UBND xã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; lĩnh vực văn hoá được cải thiện, Trung tâm văn hoá- học tập cộng đồng được tu sửa, các hội trường văn hoá ấp được xây mới và nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất các trường học đầu tư xây dựng và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, nhất là việc đưa vào sử dụng trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực. Công tác giảm nghèo được quan tâm, nếu cuối năm 2010 toàn xã có trên 530 hộ nghèo, thì đến cuối năm 2014 chỉ còn 63 hộ nghèo. 
DSC_0829.JPG
 
Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã, tình hình phát triển kinh tế của xã đã có nhiều khởi sắc, công nghiệp đã được đầu tư và đi vào hoạt động ổn định tạo được việc làm cho người dân. Thu nhập và đời sống nhân dân ngày càng tăng lên và được cải thiện, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/ người/ năm 2010, đến nay tăng lên 30 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng- An ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được chú trọng và quan tâm.
Tuy nhiên, Đảng bộ xã Phú Lý cũng nhìn nhận và chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật còn cao, trong đó có 16 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 1 cấp uỷ viên. Trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của một bộ phận cán bộ đảng viên còn nhiều hạn chế, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về kinh tế tuy mức tăng trưởng khá theo từng năm, nhưng sản xuất của các doanh nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn xã chưa thật sự ổn định, chưa động viên, phát huy hết nguồn lực trong nhân dân, trong các thành phần kinh tế đầu tư vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vốn huy động trong dân để đầu tư phát triển các công trình xã hội hoá trên địa bàn. Năng suất, chất lượng các loại cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp chưa cao. An ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình ma tuý, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể chưa cao…Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế yếu kém được BCH Đảng uỷ xác định đó là, một số cấp uỷ viên phụ trách chưa thực hiện tốt vai trò, vị trí chức năng nhiệm vụ được phân công, từ đó dẫn đến việc thực hiện Nghị quyết của một số chi bộ chưa đạt kết quả tốt, tư tưởng và sự nhận thức của một vài cán bộ đảng viên có lúc bị dao động, từ đó đã làm ảnh hưởng đến vai trò của tập thể Đảng uỷ…
Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Phú Lý đề ra mục tiêu chung đó là: quán triệt và nắm vững đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện làn thứ X, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, ổn định nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết tốt các bức xúc về xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tăng cường quốc phòng - an ninh và giữ vững ANCT-TTATXH, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng dân quân, công an ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và duy trì tốt kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới.
Với các chỉ tiêu chủ yếu như, phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu kinh tế Nông nghiệp chiếm 65%, thương mại- dịch vụ chiếm 25%, CN-TTCN chiếm 10%. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt xã nông thôn mới,phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 3% so với tổng số hộ trên địa bàn xã. 100 % hộ sử dụng điện và dùng nước hợp vệ sinh. Giữ vững ANCT-TTATXH không để trọng án xảy ra và thực hiện tốt chỉ tiêu 4 giảm. Phấn đấu đến năm 2020 tập hợp được trên 86% quần chúng trong độ tuổi các tổ chức hội đoàn thể, riêng đoàn thanh niên 55%. Phấn đấu hàng năm có trên 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phát triển đảng viên mới hàng năm đạt từ 7% trở lên so với tổng số đảng viên cuối năm trước.
 
Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường, Đảng bộ xã Phú Lý nhiệm kỳ mới cũng đề ra các giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hoá trong nhân dân trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong đầu tư xây dựng. Tiếp tục nâng cấp chợ Phú Lý, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng trung tâm thương mại tại ấp 4 theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nhất là các tuyến đường liên ấp, đường nội đồng và các công trình phục vụ cho sinh hoạt, vui chơi tại cộng đồng dân cư. Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài địa phương phát triển giao thông nông thôn nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá nhất là vào mùa mưa. Củng cố lại các HTX đi vào hoạt động có hiệu quả nhất là phải tìm được đầu ra ổn định đối với sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn VietGap. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà chế biến nông sản nhất là chế biến từ xoài. Xây dựng hồ chứa nước và hệ thống thuỷ lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân. …Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối với những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã nhất là các hộ chăn nuôi heo….
DSC_0940.JPG

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Đảng bộ xã cũng tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Theo đó tiếp tục thực hiện nghị quyết TW4 (khoá XII) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định 101 ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”…Chú trọng công tác đào tạo cán bộ thuộc diện quy hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Lý, tin rằng trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, Phú Lý sẽ bứt phá đi lên trên con đường xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH - HĐH với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.
Theo http://vinhcuu.dongnai.gov.vn
 
 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Vĩnh Cửu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhìn lại một số thành tựu nổi bật của huyện Vĩnh Cửu đạt được trong 5 năm qua
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 3
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 2
 • Nhiệm vụ và giải pháp của ĐB huyện Vĩnh Cửu - 1
 • Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Cửu huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
 • Đại hội Đảng bộ xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội