Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Lãnh đạo hiệu quả cải cách hành chính, thu hút đầu tư
Cập nhật: 21-09-2015 02:49
Thành tựu nổi bật mà Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai đã làm được trong giai đoạn 2010 - 2015 là lãnh đạo cơ quan đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Theo đó, Ban Quản lý các KCN đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều năm liền được Bộ Kế hoạch - đầu tư, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc

Cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Xác định một trong những nhiệm vụ lớn của Đảng bộ là lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động chuyên môn, trong đó có công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN tỉnh, Đảng ủy đã tập trung các giải pháp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của cơ quan. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và chính sách chất lượng “Đổi mới, sáng tạo, phục vụ tốt doanh nghiệp”. Theo đó, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” được thực hiện tốt tại Ban. Toàn bộ các quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết tại Ban được công khai tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên website của Ban, đồng thời được cán bộ, nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, đúng thời hạn quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, Ban Quản lý thường xuyên rà soát bộ TTHC phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại cơ quan. Một kết quả đáng ghi nhận là sau 5 năm thực hiện cải cách TTHC, Ban Quản lý đã giảm 22 TTHC và giảm 10% thời gian thực hiện quy trình, TTHC.

image001.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng bức trướng của UBND tỉnh
cho Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Dễ dàng thấy rằng, thời gian qua, hoạt động quản lý Nhà nước trong các KCN đạt được những kết quả tích cực, được UBND tỉnh, các bộ, ngành đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý đã tích cực tham mưu UBND tỉnh, các bộ, ngành liên quan xây dựng quy hoạch phát triển  các KCN, xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Ban Quản lý chú trọng công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp, công tác này được tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Công tác quản lý Nhà nước trong các KCN được làm tốt đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương phát triển các KCN cũng như tốc độ phát triển kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện tại các KCN Đồng Nai có 1.300 dự án đã và đang đầu tư đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hiệu quả từ những nỗ lực cải cách hành chính và công tác quản lý Nhà nước của Ban cũng đã góp phần tạo nên những con số khá ấn tượng trong công tác thu hút đầu tư. Theo đó, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ năm 2010 đến cuối năm 2014 là 6,6 tỷ USD, đạt 113,9% so với tổng thu hút đầu tư giai đoạn 2005 - 2010. Bình quân hằng năm, các KCN Đồng Nai thu hút 1,3 tỷ USD vốn đầu tư, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra mỗi năm thu hút bình quân 900 triệu đến 1 tỷ USD. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015, trong bối cảnh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước giảm thì Đồng Nai vẫn tiếp tục là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, các KCN Đồng Nai vẫn thu hút được 1 tỷ USD, đạt 111% kế hoạch năm 2015. Những con số này đã chứng minh rằng, môi trường đầu tư tại Đồng Nai tiếp tục có sức hấp dẫn các nhà đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN Đồng Nai tiếp tục phát triển. Hiện tại các doanh nghiệp tại các KCN Đồng Nai đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 470.000 lao động trong và ngoài tỉnh, thu nhập, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện.

Chú trọng xây dựng đội ngũ

Để lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động của cơ quan, Đảng ủy Ban quản lý đã bàn bạc, triển khai các giải pháp sát hợp, gắn kết được sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên. Một mặt, Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo cơ quan chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong quá trình phát triển của cơ quan. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các KCN ở một tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp, nhanh mạnh như Đồng Nai đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải vừa hồng, vừa chuyên, năng động, sáng tạo và thực sự có trách nhiệm với công việc. Đảng ủy chỉ đạo Ban Quản lý làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và mạnh dạn bổ nhiệm công chức trẻ có phẩm chất, đạo đức tốt, vững năng lực chuyên môn giữ các vị trí chủ chốt của cơ quan. Hằng năm, Đảng ủy, cơ quan luôn tạo điều kiện mọi mặt để cán bộ, đảng viên, công chức viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để thực hiện ngày càng tốt hơn công việc được giao.

Nằm trong công tác tổ chức cán bộ, để phát huy tốt vai trò, vị trí của từng cán bộ, đảng viên, các Chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phù hợp với công việc, trình độ và năng lực chuyên môn. Riêng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy viên thường xuyên bố trí thời gian để gặp gỡ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và doanh nghiệp để nắm bắt tình hình thực hiện công tác cũng như những tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề đạt của cán bộ, công chức viên chức và doanh nghiệp.

Đại diện Đảng ủy Ban Quản lý cho biết, để có được những kết quả đáng ghi nhận của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, yếu tố quan trọng là Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục được tính đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với việc duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại các Chi bộ và Đảng ủy, sinh hoạt định kỳ hằng quý trong toàn Đảng bộ, các Chi bộ còn quan tâm mở rộng sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực, cụ thể, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi, Đảng bộ. Sự đổi mới trong sinh hoạt Chi, Đảng bộ đã góp phần tạo cho các buổi sinh hoạt chất lượng, hiệu quả hơn mà vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Ban Quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu để tiếp tục được công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Hiện tại, Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai có 48 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng bộ Ban quản lý đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Ban. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai là cơ quan hành chính nhà nước (tương đương cấp Sở), có nhiệm vụ quản lý trực tiếp các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh theo cơ chế “một cửa”, thực hiện các TTHC trong các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động… trong các KCN.

Nguồn: http://laodongdongnai.vn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Những doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Những doanh nghiệp đang đứng những cơ hội cũng như thách thức lớn
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội

   
   

   KẾT QUẢ ĐHĐ CÁC CẤP

   
 • CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐN
 • ĐẢNG ỦY VIỂN THÔNG ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
 • ĐẢNG BỘ CTCP TCT MAY ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ AGRIBANK BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY CP VĨNH PHÚ
 • CHI BỘ CÔNG ĐOÀN KCN
 • CHI BỘ CTY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT
 • CHI BỘ XNCS ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CHI NHÁNH NHPT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CN ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ XN ẮC QUY ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CTY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐN
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH
 • ĐẢNG BỘ XN THÀNH MỸ
 • CHI BỘ CTY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG AN HƯNG PHÁT
 • CHI BỘ CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO ĐN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CTY CN THỰC PHẨM ĐN
 • ĐẢNG BỘ XN LONG BIÊN
 • CHI BỘ CTY TNHH TIÊN TRIẾT
 • CHI BỘ CTY CP TẤM LỢP - VLXD ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY BẢO VIỆT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CTY CP NHỰA ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI NHÁNH BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐN
 • ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN BIBICA
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BÌNH
 • CHI BỘ CTY DONA NEWTOWER
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH NEC TOKIN
 • CHI BỘ NHÀ MÁY HOÁ CHẤT TÂN BÌNH 2
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CN ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CP ONG MẬT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CTY TNHH MAI LINH ĐNB
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP HÓA AN
 • ĐẢNG BỘ CTY TNHH MTV ĐỘNG CƠ & MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐN
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KCN BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÍN ĐỨC PHÁT
 • CHI BỘ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆI IDICO
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TAEKWANG VINA
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CTY SONADEZI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY AJINOMOTO VN
 • ĐẢNG BỘ CTY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
 • ĐẢNG BỘ CTY CP LILAMA 45.4
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH FASHY (VIỄN ĐÔNG)
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
 • CHI BỘ CTY SX ĐM CHIEN VN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
 • CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
 • ĐẢNG BỘ CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HOÀ
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CN BIÊN HÒA (BIDV)
 • ĐẢNG BỘ CƠ SỞ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI