Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Nội dung bản tin

 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh
Cập nhật: 05-08-2015 12:44
Vượt lên những khó khăn, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật trong những kết quả mà toàn Đảng bộ Khối đã đạt được có thể kể đến công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cán bộ, đảng viên cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng hành cùng doanh nghiệp

Những năm qua, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các cấp ủy cơ sở dồn sức cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống người lao động. Theo đó, các cấp ủy đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lập phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả; xây dựng các chương trình tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động, hầu hết các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được mức tăng trưởng khá, tích cực góp sức phát triển nền kinh tế tỉnh nhà. Điều này được minh chứng bằng số liệu cụ thể, mức tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp thuộc Khối đạt 15% đến 20%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (từ 14% đến 15%). Trong đó, doanh thu tăng 22,14%; lợi nhuận tăng 22,95%; nộp ngân sách tăng 18,25%. Bình quân hằng năm, các doanh nghiệp thuộc Khối đóng góp trên 9.140 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp không chỉ khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường nước ngoài như: Tổng công ty Tín Nghĩa, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp, Công ty CP Tổng công ty may Đồng Nai, Công ty CP ô tô Trường Hải, Công ty CP Đồng Tiến…

Phó bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nguyễn Công Chính cho biết: “Thời gian qua, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cả nước có tới hơn 70.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, phá sản nhưng riêng các doanh nghiệp trong Khối không có doanh nghiệp nào phải đóng cửa. Điều này thể hiện được sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tại doanh nghiệp đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; sự năng động, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt những đảng viên là cán bộ chủ chốt tại doanh nghiệp trong việc chung tay ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động. Đây thực sự là nỗ lực lớn đáng ghi nhận của toàn Đảng bộ Khối”.

DBKDN_01.jpg
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vy Văn Vũ trao bằng khen của
Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
 

Góp sức làm nên những thành công như đã nêu có cả việc các doanh nghiệp đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng bền vững, đi đôi với việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước đã chú trọng tổ chức, sắp xếp và tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; xây dựng mô hình chiến lược phát triển cơ cấu lại vốn; hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên trong tổng công ty Nhà nước. Tiên phong thực hiện hiệu quả các nội dung này có thể kể đến: Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Tổng công ty Tín Nghĩa…

Trong 3 ngày từ 5 đến 7-8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 280 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội. Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 84 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 5.978 đảng viên, trong đó có 38 Đảng bộ và 46 Chi bộ. So với đầu nhiệm kỳ 2010-2015, tăng 5 tổ chức cơ sở Đảng và 1.461 đảng viên.
Chú trọng xây dựng Đảng
Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí trong cấp ủy; đồng thời, chú trọng xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể quần chúng, ban giám đốc doanh nghiệp và các cơ quan liên quan nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình nâng cao chất lượng đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các biện pháp giáo dục, rèn luyện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Với những giải pháp hiệu quả ấy, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực, đi vào thực chất. Trong nhiệm kỳ qua, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân hằng năm chiếm tỷ lệ 73,68% so với tổng số tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, tỷ lệ này năm sau tăng cao hơn năm trước, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 83,5% trên tổng số đảng viên được đánh giá, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (trên 80%).
Nằm trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối là việc triển khai thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đánh giá của Phó bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nguyễn Công Chính, việc làm này đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong đội ngũ đảng viên. Công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 272-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định 241-QĐ/DU của Đảng ủy Khối về quy chế nêu gương được thực hiện với quyết tâm cao đã thực sự tác động tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Các đảng viên tại cơ sở thực sự là hạt nhân tiên phong trong lao động, sáng tạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại doanh nghiệp; chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên.
Mặc dù còn những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên tại doanh nghiệp, tuy nhiên nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể chính trị quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu các nhân tố ưu tú để kết nạp Đảng. Theo đó, toàn Đảng bộ đã phát triển được 2.163 đảng viên mới, trung bình hằng năm phát triển trên 8% so với tổng số đảng viên đầu năm; nhiều nơi như: Chi bộ Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Đảng bộ Viễn thông Đồng Nai, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai… đã làm tốt công tác phát triển Đảng. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, đa số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, được quần chúng tín nhiệm, 2/3 đảng viên mới có trình độ đại học trở lên, góp phần đắc lực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.
Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mức độ cạnh tranh thị trường của các doanh nghiệp diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Khối phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với đó, quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng; đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của từng đảng viên; tập trung phát triển Đảng tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong các nhiệm vụ đột phá mà Đảng bộ Khối đặt ra thời gian tới có nội dung lãnh đạo chăm lo đời sống của người lao động, nhất là vấn đề nhà ở cho công nhân, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của công nhân; vấn đề phát huy quyền làm chủ của công nhân tại doanh nghiệp.

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Những doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Những doanh nghiệp đang đứng những cơ hội cũng như thách thức lớn
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội

   
   

   KẾT QUẢ ĐHĐ CÁC CẤP

   
 • CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐN
 • ĐẢNG ỦY VIỂN THÔNG ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
 • ĐẢNG BỘ CTCP TCT MAY ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ AGRIBANK BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY CP VĨNH PHÚ
 • CHI BỘ CÔNG ĐOÀN KCN
 • CHI BỘ CTY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT
 • CHI BỘ XNCS ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CHI NHÁNH NHPT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CN ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ XN ẮC QUY ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CTY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐN
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH
 • ĐẢNG BỘ XN THÀNH MỸ
 • CHI BỘ CTY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG AN HƯNG PHÁT
 • CHI BỘ CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO ĐN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CTY CN THỰC PHẨM ĐN
 • ĐẢNG BỘ XN LONG BIÊN
 • CHI BỘ CTY TNHH TIÊN TRIẾT
 • CHI BỘ CTY CP TẤM LỢP - VLXD ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY BẢO VIỆT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CTY CP NHỰA ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI NHÁNH BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐN
 • ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN BIBICA
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BÌNH
 • CHI BỘ CTY DONA NEWTOWER
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH NEC TOKIN
 • CHI BỘ NHÀ MÁY HOÁ CHẤT TÂN BÌNH 2
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CN ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CP ONG MẬT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CTY TNHH MAI LINH ĐNB
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP HÓA AN
 • ĐẢNG BỘ CTY TNHH MTV ĐỘNG CƠ & MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐN
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KCN BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÍN ĐỨC PHÁT
 • CHI BỘ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆI IDICO
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TAEKWANG VINA
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CTY SONADEZI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY AJINOMOTO VN
 • ĐẢNG BỘ CTY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
 • ĐẢNG BỘ CTY CP LILAMA 45.4
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH FASHY (VIỄN ĐÔNG)
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
 • CHI BỘ CTY SX ĐM CHIEN VN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
 • CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
 • ĐẢNG BỘ CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HOÀ
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CN BIÊN HÒA (BIDV)
 • ĐẢNG BỘ CƠ SỞ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI