Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Phóng sự ảnh Đại hội

 
Skip Navigation Links.
Collapse Thư viện hìnhThư viện hình
Đại hội Khối Doanh nghiệp
Ngân hàng AGRIBANK Biên Hòa
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai
Ngân Hàng TMCP Công thương Đồng Nai
Chi nhánh NHPT Đồng Nai
Ngân hàng TMCP Công thương KCN Biên Hòa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Biên Hòa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Đồng Nai
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Biên Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Đồng Nai
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương CN Đồng Nai
Ban Quản lý các KCN
Cơ quan Khối Doanh nghiệp
Công đoàn KCN
Công ty Ajinomoto Việt Nam
Công ty Bảo hiểm Pjico Đồng Nai
Công ty Bảo Việt Đồng Nai
Công ty chế biến XNK - NSTP Đồng Nai
Công ty cổ phần An Bình
Công ty Cổ phần Bibica
Công ty Cổ phần Đồng Tiến
Công ty Cổ phần gạch men
Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Công ty CP Chế biến Hàng XK Đồng Nai
Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu Idico
Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9
Công ty CP Hóa An
Công ty CP Lilama 45.4
Công ty CP Nhất Nam
Công ty CP Ô tô Trường Hải
Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát
Công ty CP Vĩnh Phú
Công ty CP xây dựng Tín Đức Phát
Công ty Dây đồng Việt Nam CFT
Công ty Dona Newtower
Công ty Đường Biên Hòa
Công ty Ong mật Đồng Nai
Công ty Taekwang Vina
Công ty TNHH Nec Tokin
Công ty TNHH FASHY (Viễn Đông)
Công ty TNHH Mai Linh ĐNB
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai
Công ty CP TCT May Đồng Nai
Cty Cp Tấm lợp - VLXD Đồng Nai
CTy TNHH MTV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam
Cty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi ĐN
Cty TNHH Tiên Triết
Tổng công ty CN thực phẩm ĐN
Tổng Công ty SONADEZI
Tổng Công ty Tín Nghĩa
Nhà máy Hóa chất Biên Hoà
Nhà máy Hóa chất Đồng Nai
Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai
Viễn Thông Đồng Nai
Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai
Xí nghiệp Long Biên
Xí nghiệp Thành Mỹ
XNCS Đồng Nai
Xem kích thước thật của hình

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Những doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 • Những doanh nghiệp đang đứng những cơ hội cũng như thách thức lớn
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>

   

   Các kỳ Đại hội

   
   

   KẾT QUẢ ĐHĐ CÁC CẤP

   
 • CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐN
 • ĐẢNG ỦY VIỂN THÔNG ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
 • ĐẢNG BỘ CTCP TCT MAY ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ AGRIBANK BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY CP VĨNH PHÚ
 • CHI BỘ CÔNG ĐOÀN KCN
 • CHI BỘ CTY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT
 • CHI BỘ XNCS ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CHI NHÁNH NHPT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CN ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ XN ẮC QUY ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CTY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐN
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH
 • ĐẢNG BỘ XN THÀNH MỸ
 • CHI BỘ CTY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG AN HƯNG PHÁT
 • CHI BỘ CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO ĐN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CTY CN THỰC PHẨM ĐN
 • ĐẢNG BỘ XN LONG BIÊN
 • CHI BỘ CTY TNHH TIÊN TRIẾT
 • CHI BỘ CTY CP TẤM LỢP - VLXD ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY BẢO VIỆT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CTY CP NHỰA ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI NHÁNH BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐN
 • ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN BIBICA
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BÌNH
 • CHI BỘ CTY DONA NEWTOWER
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH NEC TOKIN
 • CHI BỘ NHÀ MÁY HOÁ CHẤT TÂN BÌNH 2
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CN ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CP ONG MẬT ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CTY TNHH MAI LINH ĐNB
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP HÓA AN
 • ĐẢNG BỘ CTY TNHH MTV ĐỘNG CƠ & MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐN
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KCN BIÊN HÒA
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÍN ĐỨC PHÁT
 • CHI BỘ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆI IDICO
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TAEKWANG VINA
 • ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
 • ĐẢNG BỘ TỔNG CTY SONADEZI
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY AJINOMOTO VN
 • ĐẢNG BỘ CTY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
 • ĐẢNG BỘ CTY CP LILAMA 45.4
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY TNHH FASHY (VIỄN ĐÔNG)
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
 • CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
 • CHI BỘ CTY SX ĐM CHIEN VN
 • ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
 • CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
 • ĐẢNG BỘ CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HOÀ
 • CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CN BIÊN HÒA (BIDV)
 • ĐẢNG BỘ CƠ SỞ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI