Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
 

 Văn kiện Đại hội

 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (12/11/2015)
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đẩu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; phát huy sức mạnh toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn nhân lực, chăm lo con người,... Xem tiếp...
Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (12/11/2015)
Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Biên Hòa Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Video đại hội Đảng bộ

 
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần II)
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Chiều 30/9 phần I)
 • Thư viện video

   

   Audio Đại Hội Đảng Bộ

   
 • Các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm hướng tới đại hội với tất cả kỳ vọng về tương lai của tỉnh
 • Các ý kiến của các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
 • Trình bày các tham luận của các Sở, ngành, địa phương
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
 • Các đảng viên rất quan tâm đến đại hội
 • Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu
 • Thư viện audio

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>